Regulamin
preloader
logo

Regulamin obiektu

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rezerwacji i zasadami panującymi w Osadzie Harenda. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku.
Regulamin dotyczy Osady Harenda, zwanej w dalszej części Obiektem.

 

Właścicielem Obiektu jest BACHLEDA FINANSE SPÓŁKA Z O. O.
ul. Harenda 41, 34-500 Zakopane, NIP: 736-172-31-14, Regon: 365897935

 

Osoby korzystające z pobytu w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.
Osoba dokonująca rezerwacji w Obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.

 

I. Informacje podstawowe:

 

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień, a także zapoznaniem się i akceptacją Polityki ochrony danych osobowych.
 2. Goście korzystający z pobytu w Obiekcie zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Obiektu.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.
 4. Dokonując rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 5. Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 6. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w recepcji Obiektu. Gość nie może przekazywać wynajętego domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Obiekcie otwartego ognia, a w domkach ponadto: żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących ich wyposażenia. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny w recepcji Obiektu.
 9. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia domku ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji bezpośrednio przy zasiedlaniu domku. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
 10. Goście zobowiązani są w szczególności do:
  1. utrzymywania we własnym zakresie porządku i czystości w domku;
  2. korzystania z urządzeń Obiektu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
 11. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do domku regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, obiekt nie przyjmuje depozytu.
 12. Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru domku przez pracownika Obiektu.
 13. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 14. Niestawienie się Gościa w dniu rozpoczęcia pobytu w Osadzie Harenda do godz 20.00, jeżeli wcześniej nie powiadomił właściciela o późniejszym przyjeździe – jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu.
 15. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 16. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
 17. Użytkownicy domku mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.
 18. Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku w godzinach od 6:00 do 22:00.
 19. Przebywanie osób niezameldowanych w domku po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rezerwującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny doby hotelowej z cennika dostępnego w recepcji lub na stronie internetowej Obiektu.
 20. Akceptujemy pobyt ze zwierzętami (psy i koty) do max. 10 kg. Za zwierzę obowiązuje dodatkowa opłata 50 zł/doba, która pobierana jest na miejscu.
 21. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.
 22. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.

 

II. Opłaty dodatkowe:

 

 1. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych oraz fakultatywnych opłat dodatkowych.
 2. Wysokość opłaty miejscowej wynosi 2 zł / osoba za każdą dobę pobytu.
 3. W Osadzie Harenda, jedno dziecko na dwoje dorosłych, śpiące na obecnym łóżku do lat 3 przyjmowane jest bez opłat, dziecko w wieku 4-5 lat przyjmowane jest za opłatą 35 zł / doba.
  Dla niemowląt nieodpłatnie udostępniamy łóżeczka.
 4. Płatności dokonywane na miejscu przyjmowane są w gotówce lub kartą.

 

III. Posiłki:

 

 1. Śniadania serwowane są w budynku obok w formie bufetu samoobsługowego od 8:00 do 9:30
 2. W planie cenowym BB – nocleg ze śniadaniem – bezpłatnie (wliczone w cenę pobytu)
 3. W planie cenowym RO – nocleg, możliwość dokupienia śniadania w cenie 35 zł za osobę / dobę
 4. Za niewielką dopłatą możliwość zaserwowania śniadań do domków.

 

IV. Zadatek:

 

 1. Do dokonania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie zadatku.
 2. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Rezerwującego warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
 3. W przypadku oferty elastycznej, Rezerwujący zostanie obciążony z tytułu zadatku przedpłatą w wysokości 50% wartości rezerwacji w dowolnym momencie.
 4. W przypadku oferty bezzwrotnej, Rezerwujący zostanie obciążony z tytułu zadatku przedpłatą w wysokości całkowitej wartości rezerwacji w dowolnym momencie.
 5. W przypadku oferty częściowo zwrotnej, Rezerwujący zostanie obciążony z tytułu zadatku przedpłatą w wysokości 50% wartości rezerwacji w dowolnym momencie.
 6. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

 

V. Rezygnacja:

 

 1. W przypadku oferty elastycznej, anulacja lub zmiana w rezerwacji w terminie do 3 dni przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy, a Obiekt nie obciąży Rezerwującego żadnymi opłatami.
 2. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji w ofercie elastycznej, po terminie wymienionym w pkt. 1, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 50 % wartości całej rezerwacji. W przypadku nie pojawienia się Gościa w Obiekcie, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 50% wartości całej rezerwacji. 
 3. W przypadku oferty bezzwrotnej Rezerwujący zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w dowolnym momencie.
 4. W przypadku oferty częściowo zwrotnej, anulacja lub zmiana w rezerwacji w dowolnym momencie przed datą przyjazdu skutkuje obciążeniem rezerwującego, bezzwrotnym zadatkiem wysokości 50% wartości całej rezerwacji.

 

VI. Rezerwacje online:

 

 1. Dokonanie rezerwacji online możliwe jest poprzez stronę osadaharenda.pl
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 100 % wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty bezzwrotnej) lub 50 % wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty elastycznej oraz oferty częściowo zwrotnej) w ciągu jednej godziny od dokonania rezerwacji.
 3. Dokonanie płatności odbywa się poprzez system płatności PayU, udostępniony w panelu rezerwacji.
 4. Do rezerwacji online stosuje się takie same zasady rezygnacji oraz reklamacji jak w stosunku do rezerwacji dokonywanych w innych formach. Zasady te określone zostały w rozdziałach V i VII niniejszego regulaminu.

 

VII. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Obiekt.
 2. Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: domki@osadaharenda.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w Obiekcie lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji – w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
 3. Obiekt zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie Obiekt poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 

 1. Oferujemy parkingi zlokalizowane obok domków. Opłata za parking, drewno do kominka i grilla uwzględniona została w cenie noclegu. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za parkowany samochód ani pozostawione w nim mienie.
 2. Na terenie obu Obiektu dostępny jest bezpłatny Internet Wi-Fi.
 3. Za dopłatą istnieje możliwość sprzątania domku w trakcie pobytu, chęć takiej usługi należy zgłosić w recepcji obiektu.

Zobacz również:

Polityka ochrony danych osobowych

Beneficjent Tarczy Finansowej PFR


pfr

Copywrite: Osada Harenda 2024

Created by: logo